Radiografische pneumatische wisselbediening

Radiographic pneumatic changing of points/turnpoints position


Radiografische afstandbediening van de pneumatische wissels

(werkdruk 2 atm / pressure 2 atm)

Ga terug / return 

Rechtsboven: 433 Mhz ontvanger (24 kanalen) Middenboven de omzetter van digitale signalen in 1-2 msec blokgisnalen voor de servo's. Rechtsonder: de handbediening Links: de ruimte voor de servo's, zie andere foto's.

Upper right corner the 433 MHz receiver (24 channels). Middle/upper side the transformation of the input signals in 1 or 2 msec signals for the servo's . Lower, right side the swithes for manual control and at the lower left side the space for the servo's as shown in the right picture.

Impressie van de onderkant met de 12 servo's en de pneumatische schakelaars.

 

Impression of the underside with 12 servo's which change postions of the pnematische switches.

 

Bovenkant servo's die digitaal met de afstandsbediening in twee standen gesteld kunnen worden. Daarmee wordt de pneumatische schakelaar omgeschakeld.

Upper side of the servo's, which can change radiographically in 2 positions, which will move the pneumatic swithes from one to the other position.

Nogmaals de onderkant met servo's, pneumatische schakelaars, etc.

 

Again the under side with servo's, pneumatic switches, etc.

De zender met gecomprimeerd spoortableau en 24 schakelaars voor 12 wissels.

Het zwarte deel, de zender, kan ook losgekoppeld worden van het tableau.

The transmitter with small track plan and 24 switches for 12 points/turnouts.

The black part of the transmitter can be used, whitout the track plan.

Zender en ontvanger op basis van HE-8. Ontvangen signalen bedienen een flip-flop(JK-ingangen), die op zijn beurt de RC-tijd van de blokgolfgenerator (timer 555, stand 1: 1 msec aan en stand 2: 2 msec aan, of andersom, met een totale duur van 20 msec) stuurt. De uitgang wordt tenslotte versterkt ter aansturing van de servo's. De flip-flop kan ook handmatig (RS-ingangen) omgezet worden.

Transmitter and receiver based on HE-8. Received signals will change flip-flop(JK- inputs). The flip-flops will change the RC-time of the of the pulse generator (timer 555, switches between 1 msec and 2 msec with repeating time of 20 msec). The output will be connected to the servo's. The flip-flop can be manually changed by means of the RS-inputs.

 

In 2007 is alles uitgebreid tot 16 wissel(paren). Het zendertableau is geheel vervangen. De ontvanger is gedeeltelijk vervangen (kanalen 5 t/m 16). De digitale-omzetter was voorzien voor deze uitbreiding. De handbediening is met vier wissels uitgebreid en tenslotte de plaat met de pneumatische schalekaar is gehele vernieuwd. Kortom, veel en leuk werk. Zie ook uitbreiding 2007.

In 2007 the number of poits/turnouts has been changed from 12 to 16. The transmitter track plan has been renewed completely. The receiver has been changed partly (channels 5 until 16). Fortunately this extention was forseen. Also the manual control has been extended to 16 swithes. A lot and very nice work. See also extention 2007

   

                        zend-tableau (met inwendig 128 diodes!)                                                                     in 2016 verbeterd met printplaat (64 diodes)          en nieuwe layout

                       transmittor track plan with 128 diodes inside!                                                              imporved in 2016 with print board                           and new lay-out

Onderkant van de 16 servo's met de pneumatische aansluitingen (4x1 mm) met 19 "polige" pneumatische snelkoppeling van Twintec Inc.

De gekleurde draden 2x8 brengen de (50 Hz/ 1-2 msec) pulsen gaan naar de verschillende servo's .

The under side with 16 servo's and pneumatic switches and connector with 19 tubes (4x1 mm) connections. The coloured wires 2x8 control the servo's with 50 Hz pulses during 1-2 msec.

Ga terug   / return