Verantwoording t.a.v. de genealogische gegevens

 

Deze database is voornamelijk samengesteld op basis van gegevens die ik van anderen heb gekregen. Dus niet door eigen onderzoek. Ook controles van officiële aktes zijn door mij niet uitgevoerd. Dat wil niet zeggen dat de oorspronkelijke gegevens niet met zorg zijn samengesteld. Echter het valt op dat gegevens van een persoon vaak in kleine details verschillen. Soms heb ik dat aangegeven, maar een enkele keer heb ik de "beste" overgenomen.

Privacy

Juni 2018: De gehele site is herzien i.v.m. privacy bescherming van personen in de genealogische overzichten. Ik heb er veel zorg aan besteed aan deze sites om de privacy van de levende personen zoveel mogelijk te beschermen. Mochten er bezwaren zijn, dit dan graag doorgeven aan Jan Lichtenbelt

Een beveiligde site met meer details is aanwezig. Nakomelingen van Lichtenbelt, Kruyt etc kunnen mij benaderen voor het verkrijgen van toegang onder strikte voorwaarden.

Bronnen

Enkele personen wil ik in het bijzonder noemen:

HEISTERKAMP

Correcties op stamboom Heisterkamp afkomstig van Agaath Reuchlin.

HIMPE

Aanvullingen verzorgd door Jaqueline Quarles van Ufford.

KRUYT

Jaap Kruit additionele gegeven van de familie Kruyt verzorgd.

De gegevens van de tak Paris (van mijn grootmoeder) zijn afkomstig van Marieke Schoute.

Gegevens van de familie van Rhijn, gelieerd aan de Kruyten, van Gert Jan van Rhijn ( www.vanrhijn.com )

Gegevens van de nakomelingen van Sebastiaan Fierman Kruijt (1803-1889) door Frits Naudin ten Cate.

Gegevens van de nakomelingen van Albertus C. Kruyt (1921-2000, generatie I) afkomstig van kleindochter Maria Kruyt

Gegevens van de nakomelingen van Albertus C. Kruyt (1869-1949, generatie III). Afkomstig van Anna Tweeboom, echtgenoot van zijn achterkleinzoon Johannes Kruyt (generatie IV)

Gegevens van een tak van Joacob Kruyt (1698-1755) naar de familie Croyt afkomstig van Natalie Croyt. Haar grootvader heeft de naam Kruyt fonetische aangepast aan het Engelse Croyt.

Afstammelingen van Adriaan (Pietersz) Kruyt (geb 1550) zijn o.a. de familie Guijt, beginnend bij Cornelis Dirksz Guijt (1755-1829). Gegevens daarvan zijn aangevuld door Jolanda Gijt

LICHTENBELD

Gegevens van Lichtenbeld zijn afkomstig van Marjan Remmers-Lichtenbeld.

LICHTENBELT

Mijn Oom Han Reuchlin heeft heel veel werk gedaan aan de Lichtenbelt stamboom, aangevuld door de Heer Knuttel.

Correcties op stamboom Lichtenbelt afkomstig van Agaath Reuchlin.

van MARKEN

Joke van der Meer-van Marken verzorgede gegevens van haar tak van de familie.

Correcties op stamboom van Marken afkomstig van Agaath Reuchlin.

Verbeteringen en aanvullingen van de familie Pieter van Marken en nakomelingen door James van Marken.

Verbeteringen en aanvullingen van de familie van Marken afkomstig van Simon Koorn (afstammeling van Joris Jansz. Koorn x  Maria van Marken)

VERLOOP

Gegevens van kinderen en kleinkinderen van Fuus Verloop (alleen op beveiligde site).

WIJSMA

Mijn zwager Hans Wijsma is een grote bron voor mij geweest. Hij heeft dit samen gedaan met Peter Schakel (familie van Hetty Wijsma-Schakel). Later zijn deze gegevens aangevuld door Herman Wijsma.

Gegevens van Harmen Wijsma (1873-1933) en nakomelingen, zoon van Uneke Wijsma (1844-1927) afkomstig van Jonas Krikhaar (achterkleinkind)

Henno Hanselaar met verbeteringen van zijn familie en van Frieda Wijsma (1923-2017)

ZOMER

Gegevens van een andere tak van de familie Zomer, die regelmatig naar Indië voer van 1921-1938, afkomstig van Karin de Graaf-Zomer.

Verbeteringen een aanvullingen van de familie van Tuikwerd door Nina van Tuikwerd

 

Voor een echte genealoog zal dit alles wel een gruwel zijn, maar dit is mijn hobby en misschien kunnen anderen daar weer verder mee gaan.

Blijf vooral reageren, en stuur een berichtje.

Het is altijd weer leuk te merken dat we uiteindelijk allemaal familie van elkaar zijn.

23 juni 2018 , Jan Lichtenbelt

 

Ga terug