Ga terug

(Begin 2012 blijken de links naar de passagierslijsten verdwenen te zijn van internet. Hiertegen hebben velen al geageerd. Historie gaat zo verloren. Gelukkig heb ik de belangrijkste gegevens van de aan ons gerelateerde families hier opgenomen, zodat de gegevens bewaard zijn gebleven)

Mogelijke Indië reizigers tot 1940
Achternaam Voorletters Naam schip Herkomst schip Bestemming schip Jaar Voornaam
Dam-van Marken en 2 k mevr. S.F. van Koningin der Nederlanden Batavia Amsterdam 1928
Marken E.P. van Prinses Juliana Amsterdam Batavia 1916
Marken E.P. van Kawi Batavia Rotterdam 1923
Marken E.P. van Jan Pieterszoon Coen Amsterdam Batavia 1924
Marken E.P. van Jan Pieterszoon Coen Batavia Amsterdam 1929
Marken fam. A.M. v. Koningin der Nederlanden Batavia Amsterdam 1927
Marken fam. A.M. v. Koningin der Nederlanden Batavia Amsterdam 1927
Marken fam. E.P. van Pieter Cornelisz Hooft Amsterdam Batavia 1929
Marken fam. H.Th. van Christiaan Huygens Batavia Amsterdam 1938
Marken fam. H.Th. van Johan de Witt Amsterdam Ned.-Indië 1938
Marken fam. H.Th. van Johan van Oldenbarnevelt Amsterdam Ned.-Indië 1938
Marken fam. J.V. van Christiaan Huygens Amsterdam Batavia 1928 Jan Vos
Marken H.L. v. Rembrandt Amsterdam Batavia 1911
Marken H.L. van Koningin der Nederlanden Batavia Nederland 1911
Marken J. Vos van Prinses Juliana Amsterdam Batavia 1912 Jan Vos
Marken J.V. van Rembrandt Amsterdam Batavia 1921 Jan Vos
Marken J.V. van Prinses Juliana Batavia Amsterdam 1922 Jan Vos
Marken J.V. van Johan de Witt Amsterdam Batavia 1923 Jan Vos
Marken J.W. van Grotius Batavia Amsterdam 1927
Marken mej. B.C. van Insulinde Rotterdam Ned.-Indië 1915
Marken mej. C.H. van Jan Pieterszoon Coen Amsterdam Batavia 1923 Catharina Henrika
Marken mej. J.E. v. Christiaan Huygens Batavia Amsterdam 1932
Marken mej. J.E. van Prins der Nederlanden Batavia Amsterdam 1926
Marken mej. J.E. van Patria Rotterdam Batavia 1927
Marken mej. J.E. van Christiaan Huygens Batavia Amsterdam 1932
Marken mevr. A. van Patria Rotterdam Ned.-Indië 1925 Antje?
Marken mevr. E.P. Insulinde Batavia Rotterdam 1926
Marken mevr. E.P. van Vondel Amsterdam Batavia 1926
Marken mevr. H. van Pieter Cornelisz Hooft Batavia Amsterdam 1927
Marken mevr. van Johan de Witt Amsterdam Batavia 1923
Marken en 2 kind. mevr. A.M. van Koningin der Nederlanden Batavia Amsterdam 1927 Aleida Margarita
Marken en kind mevr. van Kawi Batavia Rotterdam 1923
Marken en kind mevr. van Jan Pieterszoon Coen Amsterdam Batavia 1924
Marken, echtg. en 2 k. J.V. van Johan de Witt Batavia Amsterdam 1921 Jan Vos
Marken-Kafenga en 2 k. mevr. C.A. van Slamat Batavia Rotterdam 1928
Marken-Kapenga en 3 kn. mevr. C.M.A. van Patria Batavia Rotterdam 1931
Montauban van Swyndregt-Van Marken mevr. J. Koningin der Nederlanden Batavia Amsterdam 1928
Vos van Marken fam. J. Sibajak Batavia Rotterdam 1928 Jan Vos
Vos van Marken fam. J. Sibajak Batavia Rotterdam 1928 Jan Vos
Vos van Marken J. Kawi Rotterdam Ned.-Indië 1912 Jan Vos
Vos van Marken J. Prinses Juliana Batavia Nederland 1917 Jan Vos
Grondhout-Lichtenbelt en kd. mevr. ir. J.A. Dempo Rotterdam Batavia 1934
Lichtenbelt mej. J.C.A. Vondel Amsterdam Batavia 1915 Tante To
Lichtenbelt mej. J.C.A. Rembrandt Batavia Amsterdam 1925 Tante To
Lichtenbelt mej. J.C.A. Prins der Nederlanden Amsterdam Batavia 1926 Tante To
Lichtenbelt mej. J.C.A. Dempo Batavia Rotterdam 1932 Tante To
Lichtenbelt mej. J.C.A. Sibajak Rotterdam Batavia 1933 Tante To
Lichtenbelt mej. J.C.A. Slamat Batavia Rotterdam 1935 Tante To
Lichtenbelt mej. Th.J. Koning Willem I Batavia Amsterdam 1913 Tante Thom
Lichtenbelt mejuff. M.J. Sibajak Rotterdam Batavia 1935
Lichtenbelt mejuffrouw C.J.A. Koning Willem III Amsterdam Batavia 1911 Tante To
Lichtenbelt mevr. C. Koning Willem I Batavia Amsterdam 1913 Tante To
Lichtenbelt mr. J.H. Prins der Nederlanden Amsterdam Batavia 1915 Jan Hendrik
Lichtenbelt mr. J.H. Rembrandt Java Amsterdam 1916 Jan Hendrik
Lichtenbelt mr. J.H. Vondel Batavia Amsterdam 1921 Jan Hendrik
Lichtenbelt mr. J.H. Vondel Batavia Amsterdam 1921 Jan Hendrik
Lichtenbelt mr. J.H. Vondel Batavia Amsterdam 1921 Jan Hendrik
Lichtenbelt mr. L.L.D.J.H. Prins der Nederlanden Amsterdam Java 1919 Jan Hendrik
Lichtenbelt en dochter mevr. J.H. Vondel Amsterdam Batavia 1909 Jan Hendrik
Lichtenbelt en kind mevr. ir. A.J. Insulinde Rotterdam Ned.-Indië 1927 Adriana Johanna
Lichtenbelt, echtg. en 2 kind. J.H. Riouw Batavia Amsterdam 1924 Jan Hendrik
Cornet-Kruyt en dochtertje mevr. A. Rindjani Batavia Rotterdam 1919
Kleyn van de Poll-Kruyt en 2 dochters mevrouw M. Tabanan Rotterdam Ned.-Indië 1910
Kort-Kruyt mevr. A.J. Sibajak Rotterdam Batavia 1935
Kort-Kruyt en kind mevr. A.J. Indrapoera Rotterdam Ned.-Indië 1927
Kort-Kruyt en kind mevr. A.J. Tambora Rotterdam Batavia 1929
Kruyt A. Johan de Witt Amsterdam Batavia 1928
Kruyt A.J. Marnix van St. Aldegonde Lissabon Batavia 1939
Kruyt C.I.A. Koningin der Nederlanden Batavia Amsterdam 1929
Kruyt C.I.A. Koningin der Nederlanden Batavia Amsterdam 1929
Kruyt C.J.A. Vondel Amsterdam Batavia 1927
Kruyt C.J.A. Pieter Cornelisz Hooft Batavia Amsterdam 1928
Kruyt C.J.A. Pieter Cornelisz Hooft Batavia Amsterdam 1928
Kruyt C.J.A. Johan de Witt Amsterdam Batavia 1929
Kruyt D. Johan de Witt Batavia Amsterdam 1922
Kruyt dr. A.C. Insulinde Rotterdam Ned.-Indië 1924
Kruyt E.C. Dempo Rotterdam Batavia 1937
Kruyt E.C. Johan van Oldenbarnevelt Batavia Amsterdam 1937
Kruyt E.C. Johan van Oldenbarnevelt Batavia Amsterdam 1937
Kruyt F.C. Baloeran Rotterdam Batavia 1937
Kruyt fam. Dempo Batavia Rotterdam 1932
Kruyt fam. A. Dempo Rotterdam Batavia 1935
Kruyt fam. A. Johan van Oldenbarnevelt Batavia Amsterdam 1935
Kruyt fam. C.J.A. Johan van Oldenbarnevelt Batavia Amsterdam 1937
Kruyt fam. C.J.A. Johan van Oldenbarnevelt Amsterdam Ned.-Indië 1938
Kruyt fam. D.E.L. Johan van Oldenbarnevelt Batavia Amsterdam 1931
Kruyt fam. D.M. Pieter Cornelisz Hooft Batavia Amsterdam 1929
Kruyt fam. dr. D.E.L. Marnix van St. Aldegonde Amsterdam Batavia 1932
Kruyt fam. F.C. Marnix van St. Aldegonde Amsterdam Batavia 1930
Kruyt fam. ir. D.E.L. Kawi Batavia Rotterdam 1926
Kruyt fam. ir. D.E.L. Rembrandt Amsterdam Batavia 1926
Kruyt fam. J. Pieter Cornelisz Hooft Amsterdam Batavia 1928
Kruyt fam. J. Johan van Oldenbarnevelt Batavia Amsterdam 1935
Kruyt fam. J.P.G. Dempo Batavia Rotterdam 1932
Kruyt fam. M. Kawi Batavia Rotterdam 1927
Kruyt fam. M. Sibajak Rotterdam Ned.-Indië 1928
Kruyt fam. M. Sibajak Rotterdam Ned.-Indië 1928
Kruyt fam. M. Baloeran Batavia Rotterdam 1934
Kruyt fam. M. Marnix van St. Aldegonde Amsterdam Batavia 1935
Kruyt fam. N. Prins der Nederlanden Batavia Amsterdam 1928
Kruyt fam. N. Prins der Nederlanden Batavia Amsterdam 1928
Kruyt fam. N. Tjerimai Rotterdam Batavia 1929
Kruyt fam. N. Dempo Batavia Rotterdam 1934
Kruyt fam. N. Dempo Batavia Rotterdam 1934
Kruyt G. Tabanan Rotterdam Ned.-Indië 1911
Kruyt G. Oranje Batavia Amsterdam 1920
Kruyt G. Johan de Witt Amsterdam Batavia 1930
Kruyt H. Baloeran Batavia Rotterdam 1939
Kruyt Herman Johan van Oldenbarnevelt Amsterdam Ned.-Indië 1938 Herman
Kruyt ir. D.E.L. Sindoro Rotterdam Java 1921
Kruyt ir. D.E.L. Christiaan Huygens Batavia Amsterdam 1935
Kruyt J. Prins der Nederlanden Batavia Amsterdam 1925
Kruyt J. Sibajak Rotterdam Batavia 1938
Kruyt J.A.C. Tambora Rotterdam Ned.-Indië 1915
Kruyt J.A.C. Marnix van St. Aldegonde Lissabon Batavia 1939
Kruyt J.C. Koningin der Nederlanden Batavia Amsterdam 1922
Kruyt J.C. Rembrandt Amsterdam Batavia 1923
Kruyt J.C. Koningin der Nederlanden Batavia Amsterdam 1924
Kruyt J.M. Ophir Rotterdam Ned.-Indië 1916
Kruyt J.P. Jan Pieterszoon Coen Amsterdam Batavia 1921
Kruyt jongejuffr. M.S. Slamat Batavia Rotterdam 1932 Maria Suzanna?
Kruyt L. Rembrandt Amsterdam Batavia 1916
Kruyt L. Prins der Nederlanden Batavia Amsterdam 1923
Kruyt L. Prins der Nederlanden Batavia Amsterdam 1923
Kruyt L. Prins der Nederlanden Batavia Amsterdam 1923
Kruyt M. Vondel Amsterdam Batavia 1921
Kruyt M.J. Rembrandt Batavia Amsterdam 1912
Kruyt mej. Slamat Batavia Rotterdam 1935
Kruyt mej. A.H. Koningin der Nederlanden Amsterdam Batavia 1914
Kruyt mej. A.J. Oranje Nassau Amsterdam West-Indië 1912
Kruyt mej. A.M. Tabanan Batavia Rotterdam 1930
Kruyt mej. D. Johan de Witt Amsterdam Batavia 1921
Kruyt mej. S. Sibajak Rotterdam Batavia 1935 Sophia (Fiep)?
Kruyt mevr. Tambora Rotterdam Ned.-Indië 1915
Kruyt mevr. Insulinde Rotterdam Ned.-Indië 1924
Kruyt mevr. A.M.A. Marnix van St. Aldegonde Lissabon Batavia 1939
Kruyt mevr. C.M.F. Cottica West-Indië Amsterdam 1930
Kruyt mevr. C.M.F. Cottica Amsterdam West-Indië 1930
Kruyt mevr. J. Marnix van St. Aldegonde Amsterdam Batavia 1932
Kruyt mevrouw Sindoro Rotterdam Java 1921
Kruyt N. Prinses Juliana Amsterdam Batavia 1924 Nicodemus?
Kruyt P.C. Marnix van St. Aldegonde Genua Batavia 1940
Kruyt T.C. Dempo Batavia Rotterdam 1938
Kruyt Th.C. Koningin der Nederlanden Amsterdam Batavia 1925
Kruyt W. Christiaan Huygens Batavia Amsterdam 1928
Kruyt (Cruyt) en kd. I. Tambora Java Rotterdam 1920
Kruyt (Kuyt) J. Jan Pieterszoon Coen Batavia Amsterdam 1920
Kruyt en 2 kd.mevr. J.J. Slamat Batavia Rotterdam 1935
Kruyt en 2 kinderen mevr. Rembrandt Amsterdam Batavia 1916
Kruyt en 2 kinderen mevr. Koningin der Nederlanden Batavia Amsterdam 1922
Kruyt en 2 kinderen mevr. Prinses Juliana Amsterdam Batavia 1924
Kruyt en 3 k dr.L. Tambora Batavia Rotterdam 1920
Kruyt en 3 kinderen A. Rembrandt Batavia Amsterdam 1919
Kruyt en 3 kinderen mevr. J.J. Slamat Batavia Rotterdam 1935
Kruyt en 4 kinderen mevr. J. Insulinde Batavia Rotterdam 1924
Kruyt en echtg. D.M. Johan de Witt Amsterdam Batavia 1926
Kruyt en echtg. dr. A.C. Prins der Nederlanden Batavia Amsterdam 1923
Kruyt en echtgen. D.M. Slamat Batavia Rotterdam 1926
Kruyt met echtg. F.J. Tambora Rotterdam Ned.-Indië 1911
Kruyt, echtg. en 2 kd. N. Rindjani Batavia Amsterdam 1923
Kruyt, echtg. en 2 kind. A. Prinses Juliana Batavia Amsterdam 1912
Kruyt, echtg. en 2 kinderen D.M. Goentoer Rotterdam Java 1920
Kruyt, echtg. en 2 kinderen J.C. Oranje Amsterdam Batavia 1910
Kruyt, echtg. en drie kind. F.C. Rembrandt Batavia Nederland 1912
Kruyt, echtg. en kind G. Oranje Batavia Amsterdam 1920
Kruyt, gepens. 1e Mach. gouv. Marine de heer J. Merapi Batavia Nederland 1891
Kruyt-Nachtegaal en 2 k. mevr. M. Christiaan Huygens Batavia Amsterdam 1930
Kruyt-Pyssel en 3 knd. mevr. A. Prinses Juliana Batavia Nederland 1917
Kruyt-Tom en 2 kdn. mevr. A.J. Prinses Juliana Batavia Amsterdam 1925
Bootsma-Zomer mevr. F. Marnix van St. Aldegonde Batavia Amsterdam 1932
Bootsma-Zomer mevr. F. Marnix van St. Aldegonde Batavia Amsterdam 1932
Zomer mevrouw M.A.M. Prinses Juliana Amsterdam Batavia 1921 vrouw van Jocobus Jozias
Zomer fam. J.J. Kawi Batavia Rotterdam 1927 Jocobus Jozias
Zomer fam. J.J. Johan de Witt Amsterdam Batavia 1928 Jocobus Jozias
Zomer fam. J.J. Indrapoera Batavia Rotterdam 1934 Jocobus Jozias
Zomer fam. J.J. Sibajak Rotterdam Batavia 1934 Jocobus Jozias
Zomer G.A. Sibajak Rotterdam Batavia 1934 Gerardus Adrianus (Adri)
Zomer G.A. Jan Pieterszoon Coen Batavia Amsterdam 1938 Gerardus Adrianus (Adri)
Zomer G.A. Jan Pieterszoon Coen Batavia Amsterdam 1938 Gerardus Adrianus (Adri)
Zomer J.J. Koningin Wilhelmina Amsterdam Batavia 1910 Johan Jacob
Zomer J.J. Koning Willem I Batavia Amsterdam 1913 Johan Jacob
Zomer J.J. Vondel Amsterdam Batavia 1916 Johan Jacob
Zomer J.J. Rembrandt Amsterdam Batavia 1921 Jocobus Jozias
Zomer J.J.R.H. Koningin der Nederlanden Amsterdam Batavia 1924
Zomer J.J.R.H. Prinses Juliana Batavia Amsterdam 1924
Zomer J.J.R.H. Insulinde Batavia Rotterdam 1929
Zomer J.J.R.H. Slamatt Rotterdam Batavia 1929
Zomer J.J.R.H. Baloeran Batavia Rotterdam 1933
Zomer J.J.R.H. Indrapoera Rotterdam Batavia 1934
Zomer jeugdleider: H. Patria Rotterdam Batavia 1930
Zomer mevr. Vondel Amsterdam Batavia 1916
Zomer en fam. J.J. Koningin der Nederlanden Batavia Amsterdam 1921 Johan Jacob
Zomer en fam. J.J. Koningin der Nederlanden Batavia Amsterdam 1921 Johan Jacob
Zomer en fam. J.J. Koningin der Nederlanden Batavia Amsterdam 1921 Johan Jacob
Ref: Erica's passagierslijsten (niet langer beschikbaar)

Ga terug